Wojewódzki Szpital specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.

Dyrektor ds. Lecznictwa

Oferty na udostępnionym formularzu (lub z zachowaniem treści w nim wskazanych) należy składać u Kierownika Działu Kadr i Płac Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w Budynku Administracji pok. 13 w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres w.dulak@szpital.slupsk.pl
Dokumenty do pobrania

 

Złożone oferty należy zatytułować: „Konkurs ofert na stanowisko Dyrektor ds. Lecznictwa”

1.Składanie ofert do dnia 20.12.2019 r. do godz. 15.00

2. Przystąpienie do oceny ofert nastąpi w dniu 23.12.2019 roku o godz. 9:00.

3. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu Kadr i Płac – Pani Weroniki Dułak – tel. (059) 8460 624, 602-810-952 oraz w siedzibie szpitala – Dział Kadr i Płac- do dnia przyjmowania ofert i na stronie www. szpital.slupsk.pl.

Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne:

– posiadanie tytułu zawodowego lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie
medycyny,

– posiadanie co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy w zawodzie oraz aktualnego prawa
wykonywanie zawodu

– doświadczenie w zarządzaniu personelem medycznym

– dodatkowe kwalifikacje związane z zarządzaniem

– umiejętność koordynowania i nawiązywania kontaktów

zakres zadań na stanowisku:

– Dbanie o zapewnienie całodobowej opieki medycznej wraz ze spełnianiem wymogów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Nadzór i koordynowanie działalności Spółki w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

– Nadzór nad zapewnieniem przez komórki organizacyjne działalności podstawowej spełniania wymogów określonych przepisami prawa i warunkami realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi przez płatników.

– Nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów.

– Dokonywanie oceny stanu organizacyjnego i działalności poszczególnych oddziałów pracowni i innych komórek pomocniczych.

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminów określonych w ogłoszeniu a także do przeprowadzania dodatkowych negocjacji.

Oferent ma możliwość składania skarg i protestów dotyczących Konkursu Ofert.

Oferta pracy dla lekarzy: Nefrolog, Pediatra, Ginekolog i Neurolog

Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne:

posiadanie tytułu zawodowego lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu

 

Zakres zadań na stanowisku:

- diagnozowanie, leczenie, wykonywanie procedur medycznych, sprawowanie opieki nad

pacjentami zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i zasadami sztuki medycznej oraz wymogami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia


 

konkurs-ofert-o-neurologiczny-poradnia-med-pracy-kontrakt-dla-lekarza

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci – fizjoterapeuta

konkurs-ofert-stacja-dializ-kontrakt-dla-pielegniarki-z-jednoczesnym-sprawowaniem-funkcji-pielegniarki-koordynujacej

konkurs-ofert-o-rehabilitacji-neurologicznej-o-rehabilitacyjny-1-kontrakt-dla-pielegniarki-pielegniarza

konkurs-ofert-o-polozniczo-ginekologiczny-polozne

konkurs-ofert-blok-operacyjny-i-o-anestezjologii-i-intensywnej-terapii-pielegniarki-anestezjologiczne

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – lekarz specjalista

konkurs ofert – PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ-kontrakty dla firm zewnętrznych

konkurs ofert O/OKULISTYCZNY – kontrakt dla lekarza

konkurs ofert O/NEUROLOGICZNY, UDAROWY – technicy EEG

Data stworzenia : 2019-10-22 12:05 Autor : Tomasz Olczyk Data publikacji : 2019-10-22 12:05 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Olczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-12-04 09:39 Osoba modyfikująca : Maksymilian Zemła